gloss

gloss

1 n 1 mng'ao, king'aa uwongo. ~ paint n rangi inayong'aa. 2 sura (danganyifu). vt ~ over sitiri, funika. glossy adj. glossiness n.

gloss

2 n maelezo, ufafanuzi. vt,vi fasiri, fafanua. glossary n sherehe, faharasa.