glory

n 1 sifa kuu, adhama. 2 uzuri. 3 fahari the glories of Zimbabwe fahari za Zimbabwe. 4 hali ya kuwa tukufu; utukufu (wa Mungu na malaika) G ~ to God in the highest Utukufu kwa Mungu juu. 5 raha ya mbinguni go to ~ fariki dunia. glory-hole n chumba/dawati lenye vikorokoro vi jivunia, furahi. glorify vt tukuza; adhimisha, faharisha, kuza. glorification n. glorious adj 1 adhimu. 2 -a kuleta sifa kuu. 3 (colloq) -a kupendeza; -a kufurahisha have a glorious time furahi sana. 4 (ironic) -ubaya sana it's a glorious mess! ni fujo tupu! gloriously adv.