gloat

vi ~ (over something) angalia (kwa wivu/uchoyo/ubaya/husuda); chekelea/cheka (kwa bezo/inda). gloatingly adv.