glisten

vi nang'anika, mweka mweka, meremeta, waka her eyes ~ed with tears macho yake yalilengalenga machozi.