glass

n 1 kioo he has a ~ eye ana jicho la bandia. 2 kitu kilichotengenezwa kwa kioo; gilasi, bilauri give me a ~ of milk please tafadhali nipe gilasi ya maziwa he has had a ~ too much amelewa; darubini the captain looked through his ~ nahodha alitazama katika darubini yake; barometa. the ~ is falling kanihewa/anga inashuka; (also looking~) kioo; (pl) (rarely eye ~es) miwani I can't see without my ~es sioni bila miwani yangu; (binoculars) darubini ya vioo viwili. magnifying ~ n kioo cha kukuza kitu. 3 (compounds) glass-blower n mtengenezaji vyombo vya kioo agh chupa, bilauri n.k.. ~ cutter n mkataji vioo; kikata kioo. ~ house n jengo la kioo, kibanda cha kioo, (kwa kuotesha mimea). (prov) people who live in ~ houses shouldn't throw stones usiwalaumu wenzio ilihali wewe unatenda vivyohivyo. glassware n vyombo vya kioo. ~-wool n nyuzi nyembamba za kioo. ~-works n (pl) kiwanda cha kioo. vt ~ (in) tia kioo (madirishani n.k.). glassful n bilauri tele, glasi nzima. glassy adj 1 -a kama kioo. 2 (of the sea). -eupe. 3 (of a look/stare/eye) baridi.