gist

n the ~ n kiini; mambo muhimu the ~ of somebody's remarks kiini cha (maneno ya mtu), maana hasa the ~ of the matter kiini cha jambo.