gird

vt (poet or rhet) 1 ~ on vaa, funga (kiunoni). 2 ~ up funga (kwa shipi). ~ up one's loins jiweka tayari/jitayarisha (kwa kazi, vita); jifunga kibwebwe. 3 zunguka, zingira (mji, kisiwa, n.k.) a town ~ed with mountains mji uliozingirwa na milima.