gimmick

n (colloq) hila/ujanja wa ku(ji)tangaza/kujitambulisha, vitimbi.