ghost

n 1 pepo, zimwi there are ~s in the room chumbani mna pepo/vizuka. raise a ~ ita/pandisha pepo I don't believe in ~s siamini mambo ya pepo. 2 roho. give up the ~ kata roho, -fa, fariki dunia. the Holy G~ n Roho Mtakatifu. 3 kivuli, kitu hafifu a ~ of a smile kicheko hafifu sana. not have the ~ of a chance -toweza kufanikiwa/ kushinda kabisa. ~ town n mahame, ganjo. 4 ghostwriter n mwandishi anayemtungia mwingine kazi (bila yeye kutajwa jina). 5 (television) taswira, rudufu. vt,vi tungia mwingine. ghostly adj 1 kivuli; hafifu; -a mzuka; -a kama mzuka. 2 (spiritual) (arch) -a kiroho. ~ly advice ushauri wa kiroho.