ghetto

n 1 (hist) (of a town) mtaa wanakokaa Wayahudi. 2 sehemu ya jiji wanakokaa maskini au watu wanaobaguliwa.