geyser

n 1 chemchemu ya maji moto. 2 chombo cha kupashia maji moto (hasa kwa kutumia gesi au umeme).