gestation

n 1 kuchukua mimba; ujauzito. 2 also ~ period n kipindi cha kuchukua mimba; ujauzito; (fig) kipindi cha kukua kwa wazo.