george

n 1 St ~ Mtakatifu George (mtakatifu mlezi wa Uingereza) St ~s' cross Msalaba mwekundu kama ule wa bendera ya Uingereza 2. (sl) (aircraft) kiendeshaji kinachoji- endesha interj by G~ (dated) aaa! lo!