gentry

n (pl) (the) ~ n watu wa daraja kubwa kidogo.