genesis

n 1 asili, mwanzo, chimbuko. 2 (rel) Genesis n Mwanzo: kitabu cha kwanza cha Agano la Kale.