general

adj 1 -a jumla; -a -ote; si maalum a matter of ~ interest jambo la kuhusu watu wote. ~ knowledge n maarifa, malimwengu ~ paper karatasi ya maarifa. ~ practitioner n daktari anayetibu magonjwa yote ~ clauses ibara za jumla. ~ degree n digrii ya jumla; (common) -a desturi, -a kawaida, -a siku zote. in ~; as a ~ rule kwa kawaida/-desturi, mara nyingi of ~ application -a kutumika kwa kawaida. 2 -a kudokeza, -a jumla ~ idea/outline dokezo, maelezo ya juujuu tu a ~ statement maelezo ya juu-juu tu. 3 (chief, principal) -kuu, -kubwa. ~ election n uchaguzi mkuu. ~ meeting n mkutano mkuu n (milit) jenerali. generalization n 1 jambo, shauri, neno, maono maarifa n.k. ya kijumla jumla (bila kuhoji au kufikiria mambo yote), jumuisho. 2 majumui. generalize vi, vt generalize (from/about) 1 fikia hitimisho la jumla; toa kauli ya jumla. 2 eleza jambo jumlajumla, jumuisha. 3 ingiza katika matumizi ya jumla, sambaza/fanya itumike kote. generally adv 1 mara nyingi, kwa kawaida/desturi. 2 kwa jumla. generalship n 1 ujenerali. 2 maarifa ya vita. 3 ustadi wa usimamizi (wa shughuli n.k.). generalissimo n jemadari mkuu wa majeshi yote (ya nchi kavu, anga na majini). generality n 1 kauli ya jumla. 2 the ~ity (of) idadi kubwa (ya); wengi the ~ity of students passed the examination wengi wa wanafunzi walifaulu mtihani.