gen

(sl) (the) ~ habari. vt ~ up toa/pasha habari, elewesha.