gear

n 1 gia (k.v. ya gari) change ~ badili gia. high/low ~ n gia kubwa/gia ndogo. in/out of ~ n katika gia/bila gia. top/bottom ~ n gia ya juu/ya chini. ~ box n giaboksi. ~ shift/lever/stick n mkono wa kubadilishia gia. 2 zana zenye kazi maalum the landing ~ of an aircraft miguu ya kutulia ndege. 3 vifaa jumla hunting ~ vifaa vya kuwindia (modern, colloq) nguo, mavazi party ~ nguo za sherehe. vt,vi ~ up/down weka gia ya juu/ya chini. ~ to rekebisha kitu kikidhi matakwa ya wakati huo ~ the country's economy to wartime requirements rekebisha uchumi wa nchi kukidhi mahitaji ya wakati wa vita.