gay

adj 1 -changamfu, bashashi. 2 -a kufurahisha, -a kupendeza ~ colours rangi zinazofurahisha/zinazopendeza. 3 (colloq) hanithi, msenge; basha. gaily adv kwa uchangamfu. gayness n.