gauntlet

2 n (only in) run the ~ kimbia kati ya safu mbili za watu na pigwa nao kadri upitavyo; (fig) kabiliwa na hatari/kashfa n.k..