gasp

vi,vt 1 tweta I ~ed with surprise nilitweta kwa kushtuka. 2 ~ (out) sema kwa kutweta ~ out life kata roho. n kutweta; kuhema kwa shida kwa sababu ya maumivu au mshangao beat one's last ~ (fig) choka kabisa; karibia kufa; -wa hoi.