garrison

n askari walinzi wa mji, ngome, boma. vt weka askari walinzi (bomani/mjini/ngomeni).