gargoyle

n mlizamu ambao kinywa chake ni sanamu ya mtu au mnyama.