garden

n 1 bustani market ~ bustani (ya maua/matunda/mboga) ya biashara kitchen ~ bustani ya mboga (kwa matumizi ya nyumbani). lead somebody up the ~ path (colloq) danganya mtu common or ~ variety aina ya kawaida. 2 (pl) gardens n bustani kubwa kwa maburudisho ya wote; bustani ya hadhara. 3 (compounds) ~ centre n mahali panapouziwa mbegu, mimea au vifaa vya kulimia bustani. ~ city/suburb n mji/kitongoji chenye sehemu nyingi wazi zilizopandwa miti mingi. ~ party n karamu bustanini. vi lima bustani. gardener n mkulima wa bustani. gardening n kilimo cha bustani.