garbage

n 1 takataka za chakula, (US) takataka zozote. ~ can n (US) pipa la taka. 2 (colloq) karatasi n.k zisizokuwa na maana, data isiyo na maana katika kompyuta literary ~ maandishi yasiyo na maana/machafu.