gangrene

n 1 gangrini: uozo wa sehemu ya mwili kutokana na ukosefu wa damu. 2 (fig) uovu. vt,vi ozesha; oza. gangrenous adj.