gamma

n gama: herufi ya tatu ya alfabeti ya Kigriki. ~-rays n miali gama.