gamble

vi,vt cheza kamari; bahatisha. ~ away one's fortune poteza mali kwa kamari n kubahatisha it's pure ~ ni kubahatisha tu. take a ~ (on something) jaribu bahati. gambler n mchezaji kamari; mtu anayebahatisha. gambling n kucheza kamari. gambling den/house n mahali pa kuchezea kamari/nyumba ya kamari.