galleon

n jahazi kubwa la zamani (la Kihispania).