gallant

adj 1 shujaa, hodari. 2 (gay) -zuri, bora, -a fahari. 3 (chivalrous) -enye kuheshimu/kujali wanawake. n maridadi, mshaufu (anayejali/ heshimu sana wanawake). gallantly adv. gallantry n 1 ushujaa. 2 kujali/ kupendelea/kuheshimu wanawake. 3 (pl -ries) matendo/maneno ya kupamba/kubemba.