gale

n 1 upepo mkali, dhoruba it is blowing a ~ kuna dhoruba. 2 mpasuko wa kelele a ~ of laughter kicheko kikubwa.