further

adv,adj 1 (often used for farther) mbali, mbele zaidi don't go ~ than here usiende mbali zaidi ya hapa. 2 (not interchangeable in this sense with farther) zaidi; ziada what ~ news do you have una habari gani zaidi until ~ notice hadi baadaye. 3 (also ~ more) zaidi ya hayo, pia vt saidia; endeleza ~ your studies endeleza masomo yako. furtherance n maendeleo; ukuzaji. furthermore adv juu ya hayo, zaidi ya hayo, zaidi. ~ most adj mbali kabisa.