furlough

n likizo, livu (ya kupumzika kwa watumishi wanaokaa ughaibu).