furlong

n yadi 220, mita 201, sehemu moja ya nane (_) ya maili moja.