funnel

n 1 bomba, faneli. 2 (of ship etc) dohani two/three ~ed -enye dohani mbili/tatu. vt,vi penya/pita kama katika faneli/dohani.