fungus

n funguses 1 ukungu, kuvu. 2 (mushroom like growth) uyoga, kiyoga. fungicide n kiua kuvu, dawa ya kuvu. fungoid adj -a kuvu. fungous adj -a kuvu, -nayoletwa na kuvu. fungal adj.