funeral

n 1 mazishi; maziko provide a ~ zika attend a ~ hudhuria mazishi perform ~ service (Muslims) soma talakini. 2 (attrib use) kwa/-a mazishi/maziko a ~ procession msafara wa mazishi a ~ parlor (US) ofisi inayoshughulikia mazishi. it's/that's my/your ~ (colloq) hilo ni shauri langu/lako. funereal adj 1 -a (kufaa) mazishi. 2 -a huzuni, -a kusikitisha.