full

full

1 adj 1 ~ (of) -liojaa; tele. ~ up pomoni; (colloq) (from excessive eating) -liovimbiwa. 2 ~ of -liokaa akilini, -a kushughulisha/kufikiria mno she was ~ of a trip safari ilimkaa sana akilini he is ~ of himself anajipenda, anajivuna. 3 nene, kibonge, tipwatipwa a girl with a ~ figure msichana tipwatipwa, -liojaa. 4 (of clothes) pana, -a kuvalika kwa urahisi. 5 -nayofikia kiwango kinachohitajika; -enye kukomaa; -zima. 6 kamili. 7 (phrases and compounds) at ~ speed kwa kasi zote. in ~ kikamilifu. in ~ career -lio katika upeo wa maendeleo. to the ~ kwa ukamilifu. ~ back n (in football) mlinzi, beki. ~ blooded adj shababi, -enye nguvu na uchangamfu; menyu. ~ blown adj (of flowers) -liochanua. ~ board n (in a hotel) -enye kutoa malazi na chakula. ~ dress n vazi rasmi ~-dress rehearsal zoezi lenye mavazi rasmi. ~ face adj uso kwa uso, uelekeano wa ana kwa ana. ~ fashioned adj (trade use, of garments) -a kupima, -liotengenezwa kwa kufuata gimba. ~ fledged adj (of a bird) -enye kuweza kuruka; (fig) -liokubuhu, -liotopea. ~ grown adj -liokomaa. ~ house n kujaa kabisa. ~ length adj (of a portrait) -zima, -nayoonyesha -ote; -a urefu wa kawaida. ~ marks n (pl) alama zote. ~ moon n mwezi mchimbu/mpevu. ~ page n ukurasa mzima. ~ scale adj (of drawings, plans etc) -a kipimo sawa na kitu chenyewe; halisi; (colloq) kamili. ~ stop n nukta, kituo kikubwa. come to a ~ stop simama kabisa. ~ time n kamili adj -a kudumu, -a muda wote. ~ time worker n mtumishi wa kudumu. fully adv 1 kwa ukamilifu; kabisa. 2 angalau. fullness n. in the ~ness of time kwa wakati uliopangwa/ tegemewa; mwishowe.

full

2 vt takasa nguo. ~ler n mtakasa nguo. ~ers earth n udongo wa mfinyanzi (wa kutakasia vitambaa).