fulfil

vt timiza, maliza, kamilisha. fulfilment n.