fuel

n fueli (k.m. kuni, makaa, mafuta n.k.); (fig)kichochezi, kichochea. vt, vi tia/pata fueli. add ~ to the flames chochea/palilia.