fuck

vt,vi (taboo word sl) tomba. ~ about zubaa; chezacheza. ~ (it)! tamko la kuonyesha hasira, vuruga. ~ off toka. ~ something up haribu. ~ all n bure I did ~ all nilifanya kazi bure, sikufanya kitu. n kutomba I dont care/give a ~ sijali kitu/kabisa. fucker n mpumbavu. fucking adj. ~ing well adv hasa, hakika.