fry

fry

1 vt,vi kaanga fried chicken kuku wa kukaangwa. frying-pan n kikaango. out of the ~ing-pan into the fire toka katika tatizo moja na kuingia jingine kubwa zaidi, ruka majivu ukanyage makaa ~er/frier kuku mchanga afaaye kwa kukaanga.

fry

2 n 1 samaki wachanga. 2 small ~ chekechea; watu wasio muhimu.