fricasee

n nyama/kuku wa kupaka (anayekaangwa na kufanywa mchuzi).