freeze

vt,vi 1 ganda. freezing point n kiwango cha kuganda. 2 ~ (of liquids) ganda. make one's blood ~ ogofya. 3 ona baridi sana. 4 ~ (over/up) ganda, fanya/tia baridi sana; gandisha; funika na barafu frozen food chakula barafu. freezing mixture mchanganyiko wa kugandishia. 5 dhibiti price freezing (fin) kusimamisha bei. 6 ~ somebody out (colloq) ondosha/zima mtu kwenye biashara, jamii n.k. kwa mashindano/kutomjali n.k. 7 ~ on to something (colloq) shikilia kitu kwa nguvu. 8 simama tuli, tulia k.m. mnyama ili kutoshtua. ~ up (of an actor) kutoweza kusema/kufanya kitu kwenye jukwaa. n 1 kipindi cha majira ya baridi sana. 2 (fin) udhibiti mkali, usimamishaji wa mapato, mishahara n.k. 3 deep-~ n sehemu ya friji ya kugandishia. freezer n friza; mashine ya barafu; chumba cha barafu.