franco

pref (used in compounds) -a Ufaransa; -a Wafaransa. The ~-German War Vita vya Wafaransa na Wajerumani. Francophile n mshabiki wa Ufaransa. Francophobe n mtu mwenye chuki dhidi ya Ufaransa, mtu aichukiaye Ufaransa. Francophone adj -nayotumia Kifaransa.