frail

adj 1 (of person) dhaifu. 2 (of things) -a kuvunjika upesi; isio imara. 3 dogo a ~ chance nafasi ndogo. frailty n udhaifu (pl. frailties) kasoro.