fox

n 1 mbweha. 2 mjanja. foxhole n (mil.) handaki. foxhound n mbwa wa kuwindia mbweha. ~hunt vi winda mbweha. n uwindaji mbweha. foxy adj 1 -a kama mbweha. 2 janja, -enye hila vt (colloq) 1 laghai; danganya. 2 tatanisha, kanganya n (colloq) laghai, ayari.