founder

vt,vi 1 (of a ship) zama (kwa kujaa maji). 2 (of a horse) anguka/kwama kwenye matope (kutokana na uchovu). 3 (of a plan) shindwa kabisa. n (of horses) uvimbe (katika mguu).