found

3 vt yeyusha madini na kuimimina ndani ya kalibu. foundry n kalibu; kiwanda cha kukalibu madini (cha mhunzi).