found

found

1 pt,pp of find.

found

2 vt 1 weka msingi wa, anzisha. 2 fadhili ili kianzishwe ~ a new institute fadhili taasisi mpya. 3 ~ something on/upon weka juu ya misingi ya a story ~ed on facts hadithi inayotokana na ukweli. foundation n 1 uanzishaji (wa shule, mji, taasisi n.k.). 2 kitu kilichoanzishwa (k.m. taasisi, shirika, chuo, hospitali n.k.). 3 mfuko wa fedha kwa ajili ya kutoa misaada. 4 (often pl.) msingi wa jengo. ~ation stone n jiwe la msingi. 5 kanuni/msingi wa jambo, imani n.k. 6 ~ation cream n krimu ya usoni (inayotangulia kupakwa kabla ya vipodozi vingine). ~er/ ~ress n mwanzilishi, mwasisi.

found

3 vt yeyusha madini na kuimimina ndani ya kalibu. foundry n kalibu; kiwanda cha kukalibu madini (cha mhunzi).