foster

vt 1 lea; kimu. ~brother/sister n ndugu wa kulea. ~ child n mtoto wa ziwa/kulea. ~ parents n walezi. ~ father/mother n baba/mama mlezi. 2 kuza, endeleza ~ musical ability kuza kipaji/uwezo wa muziki. fosterer n. fosterage n kukimu. fostering n mtoto wa kulea.